Ýakyn Gündogar Dünýäni ýakynlaşdyrýar Katarda futbol boýunça dünýä çempionaty geçirilýär

20 Noýabr 2022
63

«7/24. tm», № 47 (130), 20.11.2022

Katar — Ýakyn Gündogarda ýerleşýän döwlet (emirlik), Arap ýarym adasynyň demirgazyk-gündogaryndaky Katar ýarym adasynda ýerleşýär. Saud Arabystany bilen serhetleşýär. Beýleki taraplaryndan Pars aýlagy bilen ýuwulýar. Demirgazyk-günbatarynda Bahreýn adalary, günorta-gündogarynda Birleşen Arap Emirlikleri bilen deňiz serhedi bar. Bütindünýä walýuta gaznasynyň maglumatyna görä, Katar dünýäniň baý döwletleriniň biridir. Tutýan meýdanynyň ählisi diýen ýaly çöllükdir.

«7/24.tm»