Tebigatym — tebip atam

13 Noýabr 2022
102

«7/24. tm», № 46 (129), 13.11.2022

Köýtendag etrabynyň bedenterbiýe we sport bölümi, TMÝG-niň Köýtendag etrap Geňeşi, Köýtendag etrap Merkezi kitaphanasy tarapyndan etrabyň Garnas oba medeniýet öýünde Gahryman Arkadagymyzyň jöwher zehininden dörän «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň ХIV jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa sport mekdebiniň tälimçi-mugallymlary, türgenleri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Köýtendag etrap Geňeşiniň hünärmenleri, medeniýet işgärleri gatnaşdylar.