Türkmen pälwanlary dünýä kubogyndan ýeňiş bilen dolandylar

13 Noýabr 2022
80

«7/24. tm», № 46 (129), 13.11.2022

Türkmenistanly pälwanlar Kazanda tamamlanan guşakly göreş boýunça dünýä kubogynda üstünlikli çykyş etdiler. Ildeşlerimiz dünýä kubogy ugrundaky ýaryşyň netijesi boýunça jemi 12 (2 altyn, 2 kümüş we 8 bürünç) medal gazanmagy başardylar.

www.turkmenistan.gov.tm