Saglyk we gözellik ýaşaýşyň altyn açarydyr!

13 Noýabr 2022
264

«7/24. tm», № 46 (129), 13.11.2022

Gözellik we saglyk – ýaşlygyň esasy aýratynlygydyr. Bu iki baýlygymyzy gorap saklamak hemişe öz elimizde. Elektron goşundymyzda täze ýola goýulýan bu rubrika arkaly size gözellik we saglyk babatynda peýdaly maslahatlary, käbir syrlary paýlaşmagy makul bildik. Rubrikada ýerleşdiriljek maglumatlaryň üsti bilen sagdyn we gözel bolmagyňyza öz goşandymyzy goşup bilýändigimize begenýäris!