1000 söz

6 Noýabr 2022
88

«7/24. tm», № 45 (128), 07.11.2022

Söz hak­da ýaz­ýan ma­ha­lyň sö­zi bol­şun­dan be­ter keş­de­le­jek bol­ma­ga, me­ge­rem, ze­rur­lyk ýok­dur?! Ol söz ahy­ry. Şol bir dur­kun­da agyz­dan çy­kyp, şol dur­ky bi­le­nem gu­la­ga däl, ýü­re­ge ýet­ýär. Yn­san gu­la­gy bi­len diň­le­se-de, ýü­re­gi bi­len ka­bul ed­ýär. Ýü­rek­de orun alan söz bol­sa yn­sa­ny as­man şa­ly­gy­na sol­tan eder. Se­bä­bi owal-ahyr­da bu bar­ly­gyň özi SÖZ­DEN ýa­ra­dy­lan­dyr.

Ho­ja­ber­di AP­BA­ÝEW,
žur­na­list.