XII Uniwersiada: ýaryşlar dowam edýär

6 Noýabr 2022
113

«7/24. tm», № 45 (128), 07.11.2022

Şu günler ýurdumyzyň dürli künjeklerinde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Uniwersiada dowam edýär. Bu sport bäsleşikleriniň maksatnamasyna girýän sportuň görnüşleri boýunça bäsleşikler ýaşlarda uly gyzyklanma döredýär.

Ogulnazik Geldiýewa,
sport synçysy