Türkmen alabaýynyň baýramy

30 Oktýabr 2022
106

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022

Ata Wa­ta­ny­my­zyň äh­li pu­dak­la­ryn­da saz­la­şyk­ly ösüş ga­za­nyl­ma­gyn­da dö­re­dil­ýän giň müm­kin­çi­lik­ler bi­len bir ha­tar­da türk­men hal­ky­nyň ga­dym­dan gel­ýän, göz­ba­şy­ny müň­ýyl­lyk­lar­dan alyp gaýd­ýan, umu­ma­dam­zat gym­mat­lyk­la­ry­na öw­rü­len mu­kad­des­lik­le­ri­miz has-da şöh­rat­lan­dy­ryl­ýar. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» diý­lip yg­lan edi­len ýyl­da ata Wa­ta­ny­myz­da giň­den bel­le­nil­ýän Türk­men ala­ba­ýy­nyň baý­ra­my giň ge­rim bilen bel­le­ni­lip ge­çil­di.