«1000 söz» atly döredijilik bäsleşigi

30 Oktýabr 2022
187

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guran «1000 söz» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi.