Duşuşyk ýeri Aşgabat

30 Oktýabr 2022
102

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022

Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII Halkara maslahaty hem-de sergi üstünlikli tamamlandy.