BMG-e bagyşlanan baýramçylyk

30 Oktýabr 2022
118

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022

Türkmenistan halkara derejesinde Birleşen Milletler Guramasy bilen köptaraply hyzmatdaşlyk alyp barýar. Bu hyzmatdaşlygyň geçen 30 ýylynda BMG bilen bilelikde uly göwrümli, möhüm ähmiýetli iri taslamalar durmuşa geçirildi. Ata Watanymyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 71-nji, 75-nji we 77-nji mejlisleriniň wise-başlyklygyna saýlanyp, özüniň dünýä ähmiýetli oňyn ýörelgelerini öňe sürdi we ol başlangyçlar halkara derejesinde giň goldawa eýe boldy.

Aýşirin DÖWLETOWA,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.