Hepdäniň günleriniň reňkleri

30 Oktýabr 2022
146

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022

Ýer ýüzünde her bir zadyň öz aýratynlygy, beýlekilerden tapawutly taraplary bar. Bu reňkler babatda hem şeýledir. Hepdäniň her gününiň öz reňkleri bar diýsek, elbetde, täsin eşidiler. Ýöne bu, hakykatdanam, şeýle. Geliň, reňkler boýunça hepdäniň günlerine syýahat edeliň!

Güljahan SAPARDURDYÝEWA,
Türkmen döwlet medeniýinstitutynyň talyby.