Türkmen-özbek dostlugy

23 Oktýabr 2022
105

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 20-21-nji oktýabrda Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrdy. Geçirilen gepleşiklerde iki ýurduň döwlet Baştutanlary söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda, parlamentara gatnaşyklarda türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna gyzyklanma bildirýändiklerini tassyklap, köpasyrlyk dostluga we hoşniýetli goňşuçylyga esaslanýan hyzmatdaşlygyň iki doganlyk halkyň bähbidine has-da üstünlikli ösdüriljekdigine pugta ynam bildirdiler.

«7/24.tm»