Türk­men ala­ba­ýy

23 Oktýabr 2022
86

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022

Asyr­la­ryň jüm­mü­şin­den göz­baş al­ýan ahal­te­ke be­de­wi, türk­men el ha­ly­sy, ala­baý iti ýa­ly mil­li gym­mat­lyk­la­ry­myz türk­me­niň saz­la­şyk, gö­zel­lik, mad­dy we ru­hy gym­mat­lyk­lar ba­ra­da­ky dü­şün­je­le­ri­ni be­ýan et­mek bi­len, hä­zir­ki bag­ty­ýar döw­rü­miz­de has çuň ma­ny-maz­mu­na eýe bol­du­lar, her bir türk­me­niň buý­san­jy­na öw­rül­di­ler. 2017-nji ýyl­da ge­çi­ri­len Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ny­şa­ny hök­mün­de ala­ba­ýyň saý­lan­ma­gy ýö­ne ýer­den däldir.