Işewürlere okamak maslahat berilýän kitaplar

23 Oktýabr 2022
274

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022

Uorren Baffet, Bill Geýts ýaly üstünlige ýeten adamlaryň esasy endikleriniň biri yzygiderli kitap okamakdyr. Şonuň üçinem, ýaňy işe girişen ýa-da tejribeli işewür bolsaňam, işewürlik hakyndaky kitaplary okamak möhüm hasaplanylýar. Şu ýazgylarymyzda üstünlik gazanmagy başaran adamlaryň tejribesinden söhbet açylýar. Şol kitaplaryň olaryň öz işinde ösüş gazanmagyna mümkinçilik berjekdigine ynam bildirýäris.

Arslan MÄMMETORAZOW,
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ylmy işgäri.