Hoş habaryň joşguny

16 Oktýabr 2022
97

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022

14-nji oktýabrda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginde Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik işiniň XIV jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara saglygy goraýyş, sport ulgamynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar.