Tennisiň muşdaklary Olimpiýa şäherçesinide jemlendiler

16 Oktýabr 2022
118

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Olimpiýa şäherçesinde uly tennisiň muşdaklarynyň şatlygyna şatlyk goşan waka boldy.

Gurbangözel ORAZOWA,
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň usulyýetçisi.