Sport ulgamynyň wekilleri döwlet sylaglaryna mynasyp boldular

5 Oktýabr 2022
73

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli kärinde tapawutlanan watansöýüji raýatlarymyzyň birnäçesine hormatly atlar dakyldy we döwlet sylaglary gowşuryldy. Bu her bir ynsanyň kalbynda Watana we kärine bolan söýgüsini artdyrdy.

«7/24.tm»