Mahmal sesli halypa

5 Oktýabr 2022
147

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022

Çagalyk ynsanyň geçip barýan ömrüni täsinlikler, başdangeçirmeler, ýatlamalar, wakalar bilen dolduryp, kämillige sary alyp gidýär. Şol geçen günleriň many-mazmuna baý bolsa hemişe ýatlamalara berleniňi duýman galýarsyň. Gulaklar täsin, mahmal seslerden, gözlerimiz çagalyk gahrymanlaryň keşplerinden ganandan soň-a asyl durkuň-düýrmegiň bilen şol tanyş sesleriň, keşpleriň gözleginde bolunýar eken.

Bä­gül Ka­ka­ly­ýe­wa,
Türk­me­nis­ta­nyň DIM-niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.