Türkmenistanly türgenler Garaşsyzlyk baýramyny ajaýyp üstünlikler bilen garşylaýarlar

21 Sentýabr 2022
253

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022

2022-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmenistanly türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistanly türgenleriň halkara ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna mynasyp sowgat boldy.

Maksatnyýaz MEREDOW,
Gökdepe etrabynyň Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň başlygy.