Ses ýazgylaryny timarlan Çary Geldiýew

4 Sentýabr 2022
341

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022

2004-nji ýylda «Watan» radio­ýaýlymynyň «Ylham» bölüminde işe başladyk. Halypalaryň jemlenen ýerinde hemişe täsirli gürrüňlere, wakalara şa­ýat bolunýar. Bir gezek radionyň uly studiýasynda Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow bilen ses režissýor Çary Geldiýew üçimiz «Älemgoşar» atly edebi-çeper gepleşigi sazlap otyrdyk. Birdenem halypa Juma aga bir sazy diňledip, şol sazy kimiň çalandygyny aňyp bilmän durdy-da, Çary aga ýüzlendi:

Bägül KAKALYÝEWA,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.