Ruhubelent türgen

28 Awgust 2022
103

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022

Spor­ty öz dur­mu­şy­na hem­ra edi­nen ýaş­la­ryň «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri köp­le­re gö­rel­de bo­lup dur­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de sport bi­len meş­gul­lan­ma­ga giň şert­le­ri dö­re­dip ber­ýär. Şo­nuň üçin hem spor­tuň bir gör­nü­şi­ne yk­ba­ly­ňy bag­lan­dyň­my on­da di­ňe tür­gen­le­şäý­mek gal­ýar. Şeý­le özü­ne ynam­ly tür­gen­le­riň bi­ri-de Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Ker­ki et­ra­by­nyň Daş­lyk ge­ňeş­li­gin­de 1996-njy ýy­lyň 23-nji sent­ýab­ryn­da dog­lan Da­ýanç Omi­row­dyr. Ol 3-nji synp­da oka­ýar­ka et­ra­byň 1-nji sport mek­de­bin­de ku­raş gö­re­şi bi­len meş­gul­la­nyp baş­la­ýar. Et­ra­byň 1-nji sport mek­de­bi­niň tä­lim­çi­si Be­genç Omi­row ini­si­niň spor­tuň gö­reş gör­nü­şi­ni saý­lap al­ma­gy­na se­bäp bol­ýar.

Gülşat Jomartowa,
Kerki etrabynyň ýaşaýjysy.