Gurban Berdiýew hakynda 7 maglumat

28 Awgust 2022
122

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022

Eýranyň «Traktor» futbol toparynyň türkmenistanly tälimçisi Gurban Berdiýew 1952-nji ýylyň 25-nji awgustynda Aşgabat şäherinde dünýä indi.

«7/24.tm»