Ilkinji ädimler – ilkinji üstünlikler

14 Awgust 2022
136

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022

Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebiniň ýaş türgeni Mährijemal Eýýamberdyýewa hem bu günki gün sportda gazanýan uly üstünlikleri bilen deň-duşlaryndan öňe saýlanmagy başarýar. 

Gülşat JOMARTOWA,
Kerki etrabynyň ýaşaýjysy.