Belentden ýaňlanýar çaga gülküsi

14 Awgust 2022
131

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022

Berkarar döwletimiziň täze eýýämynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan ýaş nesiller barada edilýän alada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň iň bir ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Eziz diýarymyzyň dürli künjeklerinde ähli mümkinçilikleri, amatly şertleri bolup, dünýä ülňülerine laýyk gelýän kämil tehnologiýalar we enjamlar bilen üpjün edilip gurlan we gurulýan döwrebap bilim ojaklary, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň mysalynda hem muňa aýdyň göz ýetirýärsiň.

Bagtyýar MATDYÝEW,
Esenguly etrabynyň ýaşaýjysy.