Gü­n şöhlesinden go­ra­na­lyň!

23 Iýun 2024
97

«7/24. tm» №26 (213), 24.06.2024

Gü­neş öz şöh­le­sin­de be­de­ni­miz üçin ge­rek­li bo­lan D wi­ta­mi­ni­ni sak­la­ýan­dy­gy hem­mä­mi­ze mä­lim­dir. Şo­nuň üçin kä­te­ler gü­neş­le­mek peý­da­ly bol­sa-da, jöw­za­ly to­mus­da Gü­ne­şiň şöh­le­le­rin­den go­ran­ma­ly bol­ýa­rys. Se­bä­bi ýyl-ýyl­dan gyz­gyn­ly­gy art­ýan Gü­ne­şiň şöh­le­le­ri ýi­ti bo­lan­da be­de­ni­mi­ze zy­ýan­ly tä­sir ed­ýär. Şo­nuň üçin to­musda Gü­neş­den go­ran­mak üçin kä­bir düz­gün­le­ri ber­jaý et­me­gi unut­ma­ly däl­di­ris.

Maral Gylyjowa,
M.Garryýew adyndaky TDLU-nyň mugallymy.