Jennet berjek jennet saýla diýseler, saýlardym men öz ilimiň howasyn!

4 Iýun 2023
247

«7/24. tm», №23 (158), 05.06.2023.

Yn­sa­nyň dur­mu­şy te­bi­gat bi­len berk bag­la­ny­şyk­ly. Ga­dym­da ata-ba­ba­la­ry­myz hem te­bi­gat bi­len ýa­kyn ara­gat­na­şyk sak­lap, on­dan üz­ňe ýa­şa­man­dyr. Bi­ziň aras­sa ho­wa­myz, gö­zel te­bi­ga­ty­myz, jan­ly-jan­dar­lar, ösüm­lik­ler... bi­ziň ýa­şa­ýyş-dur­mu­şy­my­za oňaý­ly tä­sir­le­ri­ni ýe­tir­ýär­ler. Ýur­du­my­zy ba­gy-bos­san­ly­ga öwür­mek­de, te­bi­ga­ty­my­zy gö­zel hem aras­sa sak­la­mak­da ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan be­ýik iş­ler öw­gä my­na­syp­dyr. Ýa­şa­mak üçin sag­dyn te­bi­ga­ty go­rap sak­la­mak me­se­le­si soň­ky dö­wür­de hal­ka­ra äh­mi­ýe­te eýe bol­dy. Türk­me­nis­tan hem eko­lo­gi­ýa­ny go­ra­mak ýa­ly bu wa­jyp iş­den çet­de dur­man, gaý­ta hal­ka­ra de­re­je­de äh­mi­ýet­li baş­lan­gyç­lar bi­len çy­kyş ed­ýär.