Bütindünýä çagalar güni

28 Maý 2023
124

«7/24. tm», №22 (157), 29.05.2023.

Berkarar döw­le­ti­ň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de bag­ty­ýar ça­ga­ly­gyň ýur­dy bo­lan Türk­me­nis­tan Di­ýa­ry­myz­da her ýy­lyň 1-nji iýu­nyn­da Ça­ga­la­ry go­ra­ma­gyň hal­ka­ra gü­ni bel­le­nilip ge­çil­ýär. Dä­be öw­rü­len bu baý­ra­myň şa­ny­na ge­çi­ril­ýän da­ba­ra­lar eziz Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi üçin yh­las­ly zäh­met çek­ýän, dö­red­ýän, gur­ýan mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar dur­mu­şy­na gaý­ta­lan­ma­jak öwüş­gin ça­ýyp, bag­ty­ýar gel­je­gi­miz bo­lan şa­dy­ýan kör­pe­le­ri­miz­de ýa­kym­ly ýat­la­ma­la­ry gal­dyr­ýar.