Welaýatlardan habarlar

24 Mart 2023
134

Ýakynda Bäherdan etrap bedenterbiýe we sport bölümi TMÝG-niň Bäherden etrap geňeşi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi bilen bilelikde Halkara Nowruz güni mynasybetli etrabyň edara-kärhanalarynyň, daýhan birleşikleriniň wekilleriniň we ýetginjek türgenleriň gatnaşmagynda sportuň grek-rim göreşi, woleýbol, şaşka we düzzüm görnüşleri boýunça ýaryşlary gurady.

Ýaryşda ýeňiş gazananlara Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap birleşmesiniň, TMÝG-niň Bäherden etrap geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.