Top torly halkada

2 Dekabr 2022
66

«Aşgabat» köpugurly stadionynda basketbol boýunça Aşgabat şäheriniň hem-de «Olimp» orta sport mekdebiniň birinjiligi geçirildi.

Ýaryş 2005—2008-nji ýyllarda doglan ýaşlardan düzülen toparlaryň altysynyň gatnaşmagynda geçdi.

Amanmyrat ANNAÝEW,
«Olimp» orta sport mekdebiniň basketbol boýunça tälimçi-mugallymy.