Bedenterbiýe we sport

2 Dekabr 2022
304

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Uniwersiadanyň çäklerinde Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölümi bilen bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ýeňil atletika, düzzüm, şaşka, stol tennisi boýunça ýaryşlar geçirildi. Olaryň netijeleri boýunça Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň, Balkan welaýat ýörite sungat mekdebiniň toparlary öňdäki orunlara mynasyp boldular.

Ýakup AMANOW,