Zenan eminler

2 Dekabr 2022
64

Katarda gyzgalaňly dowam edýän futbol baýramçylygynda dünýä çempionatlarynyň taryhynda ilkinji gezek zenan eminlere oýunlara baş eminlik etmek ynanyldy.

Halkara Futbol federasiýasynyň çempionatyň duşuşyklaryna bellän baş eminleriniň hatarynda zenanlaryň üçüsi bar: Stefani Frappar (Fransiýa), Salima Mukansanga (Ruanda) we Ýosimi Ýamasita (Ýaponiýa).

Merjen BEGÇEROWA,
sport synçysy.