Taryhda şu gün

9 Sentýabr 2022
122

Ol bu wezipede 2001-nji ýyldan bäri Halkara Olimpiýa komitetiniň prezidenti bolup işlän belgiýaly Žak Roggeniň ornuna geldi.

Taýýarlan Ogulşirin Meretliýewa,
Magtymguly adyndaky TDU-nyň taryh fakultetiniň talyby.