Türkmenistanyň çempionaty

22 Sentýabr 2023
191

Golaýda Arkadag şäheriniň Köpugurly sport toplumynda türkmen milli göreşi hem-de guşakly göreş boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.

Türkmen milli göreşinden guralan erkekleriň ýaryşy agramlaryň 8-si boýunça ýaýbaňlandyryldy. Perman Patdyýew (57 kg), Abdyresul Durdyýew (62 kg), Yhlas Begmyradow (68 kg), Toýly Bekmyradow (75 kg), Gurbangeldi Gurbangeldiýew (82 kg), Annagurban Allaberdiýew (90 kg), Pälwan Gurbangeldiýew (100 kg) hem-de Nurmuhammet Baýdogdyýew

Muhammet KULIÝEW,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy, Ýaş alymlaryň arasynda geçirilýän ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijisi.