Bedenterbiýe we sport

2 Iýun 2023
174

Ýakynda Daşoguz şäherindäki «Garaşsyzlyk» sport desgasynda 2006-njy we 2011-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi. Ýaryşa etrap, şäher tapgyrlarynda ýeňiş gazanan toparlar gatnaşdylar.

Netijede 2011-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda Daşoguz şäheriniň 5-nji sport mekdebiniň «Almaz» topary birinji orny eýeledi. Şabat etrabynyň futbol topary ikinji, Görogly etrabynyň futbol topary üçünji orunlara mynasyp boldular. 2006-njy ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda geçirilen ýaryşda Daşoguz şäheriniň 5-nji sport mekdebiniň «Almaz» topary birinji orny eýeledi. «Almaz-2» topary ikinji, Görogly etrabynyň topary üçünji boldy.