Mekdebimiziň üstünlikleri

2 Iýun 2023
150

Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň türgenleri golaýda geçen suwda ýüzmek boýunça Türkmenistanyň çempionatynda uly üstünliklere eýe boldular. Ýaryşda Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlaryndan hem-de Aşgabat şäherinden 121 türgen çykyş etdi. Mekdebimizden gatnaşan 10 türgen çempionatyň 22 medalyny gazandy. Şolaryň 12-si birinji, 5-si ikinji, ýene 5-si üçünji orunlardyr.

Gyzlaryň arasynda arkanlygyna ýüzmek boýunça 50, 100 we 200 metr aralyklara guralan ýaryşda mekdebimiziň türgeni Aýnur Primowa ýeňşe ýetdi. Ol erkin ýüzmek usuly boýunça 50 metr aralyga guralan ýaryşda ikinji orny eýeledi.

Meretdurdy GOÇOW,
Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň direktory.