Ylym bilen hyjuwlanýar göwünler

7 Dekabr 2022
157

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň bilim derejesini hil taýdan kämilleşdirmek işi tutanýerli durmuşa geçirilýär. Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda geçirilen 2-nji açyk Halkara internet olimpiadasy muňa aýdyň mysaldyr.

Oňa dünýäniň 13 ýurdunyň ýokary okuw mekdepleriniň 57-sinden talyplaryň 170-si, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden talyplaryň 95-si, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyndan hem  talyplaryň bolsa 5-si gatnaşdy.

Mahym ROZYÝEWA,
ýörite habarçymyz.