Ýaş zehinleriň üstünligi

6 Dekabr 2022
155

Türkiýe Respublikasynyň Samsun welaýatynda ýakynda geçirilen tehnologiýa festiwaly «TEKNOFEST-de» ýurduň Kastamonu welaýatyndan mekdep okuwçylary Melike Büşra Diri, Beýza Gökmen we Elif Gökçe ösümlikleriň duçar bolan kesellerini anyklaýan täze tehnologiýany hödürlediler. Bu tehnologiýada emeli aň ulanylyp, ol ösümlikleri surata düşürip, olaryň haýsy kesele duçar bolandygyny we ondan halas bolmak ýollaryny ulanyjylara habar berýär. Tehnologiýany oýlap tapyjylaryň aýtmaklaryna görä, bu tehnologiýa ösümliklere ýalňyş berilýän dermanlary azaltmakda we olaryň ömrüni uzaltmakda ýardamçy bolýar.

Internet maglumatlary esasynda taýýarlan Maksat TAGANOW,
Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.