Ene di­lim — eziz di­lim

6 Dekabr 2022
254

Dil yn­sa­nyň mö­hüm ara­gat­na­şyk se­riş­de­si ha­sap edil­ýär. Biz di­liň kö­me­gi ar­ka­ly bi­rek-bi­rek bi­len pi­kir al­şyp bil­ýä­ris. Hal­ky­my­zyň dö­re­den mil­li di­li bi­ziň mu­kad­des­li­gi­miz­dir. Ene­mi­ze de­ňel­ýän sa­da, düş­nük­li, baý di­li­miz­de hal­ky­my­zyň mil­li­li­gi jem­len­ýär. «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da hem ene di­li­mi­zi yl­my esas­da çuň­ňur öw­ren­mä­ge, baý­laş­dyr­ma­ga uly müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär.

Köp asyr­la­ryň do­wa­myn­da dö­re­di­len gym­mat­ly­gy yl­my esas­da öw­ren­mek we ony okuw­çy­la­ra, ta­lyp ýaş­la­ra öw­ret­mek biz — mu­gal­lym­la­ryň esa­sy bor­ju­dyr. Ýaş ne­sil­le­re öz ene di­li­mi­zi — eziz di­li­mi­zi öw­re­de­ni­miz­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň aja­ýyp eser­le­ri gym­mat­ly gol­lan­ma bo­lup hyz­mat ed­ýär. Bu nus­ga­lyk ki­tap­lar­da öz ene di­li­mi­ziň baý­ly­gy­na, şeý­le-de ga­dy­my söz­le­re köp duş gel­mek bol­ýar. Bu bol­sa şeý­le söz­le­ri ýaş­la­ryň hem öw­ren­me­gi­ne, akyl ýe­tir­me­gi­ne, söz baý­lyk­la­ry­nyň art­ma­gy­na ýar­dam ber­ýär. Di­li­mi­ziň söz baý­lyk­la­ry­ny öw­ren­mek­de na­kyl­la­ryň, ata­lar sö­zü­niň äh­mi­ýe­ti­ni aý­ra­tyn bel­le­mek ge­rek. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz ene di­li­mi­zi baý­laş­dyr­ma­gyň mö­hüm­di­gini ta­ry­hy çy­kyş­la­ryn­da nyg­ta­ýar. Şo­nuň üçin hem äh­li ugur­la­ra de­giş­li dö­re­dil­ýän gol­lan­ma­lar, söz­lük­ler bi­ziň türk­men di­li­mi­zi ýaş ne­sil­le­re öw­ret­mek­de uly kö­mek bo­lup dur­ýar.

Ma­ma­jan AGA­ÝE­WA,
Ýag­şy­gel­di Ka­ka­ýew adyn­da­ky Halkara ne­bit we gaz uni­wer­si­te­ti­niň mu­gal­ly­my.