TMCELL täze internet nyrhnamalaryny hödürleýär

6 Dekabr 2022
155

«Altyn asyr» ÝGPJ-i ilatyň gyzyklanmalaryny göz öňünde tutmak bilen, 2022-nji ýylyň 5-nji dekabryndan başlap, täze internet paketlerini müşderilerine hödürleýär.

Täze internet paketlerine laýyklykda, «Altyn Asyr» ÝGPJ-iň abonentleri şu aşakda görkezilen möçberlerde töleg ederler: