San­ly bi­lim ul­ga­my we döwrebap mümkinçilikler

4 Dekabr 2022
330

Ýur­du­myz­da ýaş­la­ra dün­ýä­niň iň ösen ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­ýän de­re­je­de bi­lim ber­mek üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de bi­li­me, yl­ma aý­ra­tyn üns be­ril­ýär, Türk­me­nis­tan ýur­du­myz­da mil­li bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça düýp­li öz­gert­me­ler ge­çi­ril­ýär.

Türk­me­nis­tan döw­le­ti­niň he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­nyň şan­ly 27 ýyl­lyk to­ýu­nyň toý­lan­ýan ýy­lyn­da mil­li bi­lim ul­ga­myn­da­ky döw­re­bap öz­gert­me­ler ýaş nes­liň ýo­ka­ry de­re­je­de bi­lim al­ma­gy­na we ter­bi­ýe­len­me­gi­ne, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, edep-ter­bi­ýe­li, tä­miz ah­lak­ly, kä­mil hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri­ne uly ýar­dam ed­ýär. «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly­myz­da ýur­du­my­zyň dür­li kün­jek­le­rin­de döw­re­bap or­ta mek­dep­ler, ça­ga­lar bag­la­ry açy­lyp ulan­ma­ga be­ril­di. Bu­la­ryň hem­me­si bi­lim ul­ga­myn­da ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­le­riň döw­re­bap ösüş­ler bi­len üp­jün edil­ýän­di­gi­ni aý­dyň be­ýan ed­ýär. Ga­za­ny­lan we ga­za­nyl­ýan üs­tün­lik­le­riň göz­ba­şy bu pu­dak­la­ry dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän tä­ze, öň­de­ba­ry­jy da­şa­ry ýurt til­si­mat­la­ry bi­len üp­jün et­mek we ola­ry ýer­ler­de do­ly öz­leş­dir­mek bo­lup dur­ýar.

Gül­ja­han MED­JA­NO­WA,
Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­ti­niň mu­gal­ly­my.