Raýatlaryň durmuş goraglylygy baş aladadyr

25 Noýabr 2022
233

23-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

DÖWLET BÝUJETI YKDYSADY ÖSÜŞE ÝARDAM ETMELIDIR

"Nesil".