Stewiýanyň ýapraklarynyň bioorganiki düzümi

30 Iýul 2022
551

Häzirki döwürde giňden ýaýran süýji keselinde, semizlikde, aşgazanyň we on iki barmak içegäniň kesellerinde ulanyp boljak derman ösümliklerine ägirt uly üns berilýär [1].

Olaryň biri hem çylşyrymly güllüler maşgalasyna degişli köp ýyllyk ösümlik bolan stewiýadyr (lat. – Asteraceae Stevia rebaudiana Bertoni).

Artyk KOKANOW, Nina SPIRIDONOWA
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Derman ösümlikleri instituty
Beýleki habarlar