Özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze belentlikleri

23 Noýabr 2022
52

21-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady.

Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.