Ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň Awazadaky welosipedli ýörişi

14 Aprel 2022
585

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda saparda bolýar. Bu toý sapary döwlet Baştutanymyzyň wezipä girişenden soňra ýurdumyzyň sebitlerine amala aşyrýan ilkinji sapary hökmünde taryhy ähmiýete eýedir. Şu gün — 14-nji aprelde hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

Günüň ikinji ýarymynda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň Awazanyň esasy ýollary boýunça welosipedli ýörişi guraldy. 

«Türkmenistan».