Säher — mynajat çagy

17 Iýun 2021
119

Säher yhlas bilen saýranda guşlar,
Hiç kim diňlemese aglaýarmyşlar.

Berdinazar HUDAÝNAZAROW.

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet guşy» atly romanyndan.