Gara sazak, ojar

2 Dekabr 2022
236

Häsiýeti. Çöl derman ösümligi.

Gara sazak, ojar — selmeler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 7-8 metr gyrymsy ýa-da agaç wekili. Baldagy kese ýerleşýär. Ýapragy ösmedik ýa-da teňňe görnüşli, tümmejik şekilli doly redusirlenen. Gül saklaýjy şahalary geçen ýylky garry pudaklaryndan ösüp çykýar. Birýyllyk şahajyklary bogunly.

Beýleki habarlar