Saglygymyzy goralyň!

2 Dekabr 2022
136

Bu düzgünler size beden we ruhy taýdan sagdyn ýaşamaga, hemişe işjeň hem-de şähdaçyk ýagdaýynda bolmaga, kesellerden goranmaga ýardam eder:

◊ ir ýatyp, ir turuň;

«Saglyk».
Beýleki habarlar