Dostlygy berkidýän milli miras

12 Oktýabr 2022
248

Şu gün Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyň açylyş dabarasy boldy. Şäherdäki «Türkmeniň Ak öýi» binasynda geçirilen bu dabaranyň başynda  hormatly Prezidentimiziň festiwala gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. Bu dabara daşary ýurtlaryň birnäçesinde wekiller gatnaşýarlar. Festiwalyň açylyş dabarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň çykyşlaryna tomaşa edildi.

Myhmanlar we festiwala gatnaşýan ildeşlerimiz  «Türkmeniň Ak öýi» binasynda gurnalan ýörite sergä tomaşa etdiler.

Nurtaç Annamuhammedowa,
«Ga­ra­gum».
Beýleki habarlar