Şygryýet bossany

12 Oktýabr 2022
329

Arkadagly Serdar bilen

Arkadagyň eden işi görelde,
Arkadagyň aýdan sözi ýörelge,
Watanyň bagtyny her kes görende,
Bilýär ýeňişlere soňsuz rowan bar,
Arkadagly Serdar bilen dowam bar!

Enebaý NURMUHAMMEDOWA
Beýleki habarlar