Şygryýet bossany

12 Oktýabr 2022
300

Ýadygärlik

Irden ýaňlananda dutar owazy,|
Ýatladar halkyma gyş güni ýazy,
Bu gün seýran etdik ak şäherime,
Guwanyp şäheriň ak säherine.

Hudaýberen JANGELDIÝEW
Beýleki habarlar